Otwarcie świetlic

 U W A G A Informujemy, że od 25 maja otwarte zostają świetlice podległe Oddziałowi Dolnośląskiemu PZG.  Spotkania w świetlicach będą  możliwe przy zachowaniu  określonych przez rząd zasad bezpieczeństwa.  Do naszych placówek   dostęp osób  będzie związany z udostępnioną powierzchnią (4 m2 na 1 osobę z zachowaniem […]