POZIOM A2 – poziom podstawowy

  • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, str. 33).
  • Cena kursu od osoby: 1400 zł / 90h
  • BRAK EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH! Każdy uczestnik na koniec otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Cele kursu:

  1. Rozwijanie umiejętności i chęci zgłębiania języka migowego.
  2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno-przestrzennym.
  3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM.
  4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
  5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i  codziennymi czynnościami.

 

 

 

OBOWIĄZKOWO !!! – Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o wysłanie skanu złożonego wniosku na adres e-mail:  kursy@pzg.wroc.pl Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Osoby zainteresowane zapisem na kursy, proszone są zgłaszać swoją kandydaturę telefonicznie (71-355-37-58) bądź mailowo kursy@pzg.wroc.pl, biuro@pzg.wroc.pl lub dominika.peciakowska@pzg.wroc.pl, zanim podpiszą umowę o dofinansowanie z PFRON, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Szanowni Państwo
 
 
Informujemy, że planowany kurs Polskiego Języka Migowego:
 
 
1) na poziomie A1 (tygodniowy)  planowany na 14.09.2022 – 18.11.2022 został przeniesiony o 1 miesiąc i 2 tyg. , na termin 26.10.2022 – 13.01.2023 z powodu małej liczby osób chętnych.
 
Zapisy i termin do płatności do 07.10.2022.
 
 
2) na poziomie A2 (tygodniowy)  planowany na 12.09.2022 – 22.11.2022 został przeniesiony o 1 miesiąc i 1 tydzień , na termin 17.10.2022 – 20.12.2022 z powodu małej liczby osób chętnych.
 
Zapisy i termin do płatności do 30.09.2022.
 
 
Ze swojej strony wyślemy stosowne pismo do PFRON o zmianie terminu kursu.