Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski jest realizatorem zadania publicznego „Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia”, które jest dofinansowane ze środków finansowych otrzymanych w […]