Asystent moim wsparciem

Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem pt. „𝐀𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐢𝐦 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐞𝐦” realizowanym na terenie Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia od 01.04.2022 roku.
𝐂𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮
Świadczenie usług wspierających regionalnie (na Dolnym Śląsku) 225 osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową (z umiarkowanym, znacznym stopniem niepełnosprawności), które mają na celu umożliwienie lub/i wspomaganie niezależnego życia osób z tą niepełnosprawnością, prowadzących do zwiększenia ich samodzielnego funkcjonowania.
𝐆𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐥𝐨𝐰𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮
Grupę docelową projektu stanowi 225 osób powyżej 18 roku życia, które są zagrożone brakiem lub utratą samodzielności oraz wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności narządu słuchu, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa dolnośląskiego, o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które to orzeczenie przedstawią najpóźniej w dniu przystąpienia do Zadania.
 
𝐖𝐚𝐫𝐮𝐧𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚 𝐰 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐜𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐬𝐭:
➡️ podpisanie dokumentów rekrutacyjnych,
➡️ dostarczenie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność słuchową przez Uczestnika projektu, najpóźniej w dniu przystąpienia do Zadania,
➡️ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Zadania,
➡️ podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu, oświadczeń,
➡️ przebywanie (zamieszkanie) na terenie Dolnego Śląska (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), a w przypadku innego miejsca zameldowania, złożenie stosownego oświadczenia przez Beneficjenta Zadania.
 
𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨𝐰𝐚𝐧𝐚 𝐰 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐜𝐢𝐞
W ramach projektu przewidziana jest Usługa Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością Słuchową, która będzie polegała na świadczeniu bezpośredniego indywidualnego wsparcia na rzecz uczestnika Zadania Osoby Niesłyszącej we wszelkich sprawach życiowych ze względu na zidentyfikowane potrzeby osób niepełnosprawnością słuchową.
Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych