Aktywizowanie społeczne osób niesłyszących

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w ramach ogłoszonego przez PFRON naboru wniosków w ramach Konkursu nr 1/2022, otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. Aktywizowanie społeczne osób niesłyszących,

który będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2024 roku.