Nauka dzieci i młodzieży z Ukrainy Polskiego Języka Migowego

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski w obrębie swoich działań społecznych jest realizatorem programu „Nauka dzieci i młodzieży z Ukrainy Polskiego Języka Migowego”. Projekt jest Współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Program kierowany jest do ukraińskich dzieci, które są niedosłyszące lub całkowicie niesłyszące oraz do słyszących dzieci mających niesłyszących rodziców (CODA). Pierwsze dwie grupy tych dzieci zostały ulokowane w szkole dla dzieci głuchych we Wrocławiu, gdzie podstawowym językiem jest Polski Język Migowy inne natomiast zostały w domu z powodu trudności w porozumiewaniu się z innymi dziećmi. Ukraiński język migowy różni się od polskiego zarówno pod względem znaków jak i alfabetu, dlatego dzieci mają problem w komunikacji i w zrozumieniu otoczenia, co jest niezwykle ważne w szkole, gdzie uczęszczają. Natomiast dzieci słyszące głuchych rodziców (coda) są dla nich jedynym łącznikiem ze światem i w tym wypadku nie potrafią się porozumieć z polskimi głuchymi i prawidłowo przekazać im wiadomości.
Projekt zacznie się od 01.01.2023 do 30.06.2023 i będzie obejmował dzieci i młodzież do 18r.ż., które są niedosłyszące, niesłyszące, aparatowane, implantowane oraz dzieci słyszące głuchych rodziców. Dotyczy to osób przybyłych do Polski po 24.02.2022r. Oferujemy naukę polskiego języka migowego w trzech grupach wiekowych :
1. Dzieci do 6r.ż.
2. Dzieci od 7-10r.ż.
3. Dzieci od 11 -18r.ż
Dzieci młodsze niż 10r.ż. będą miały zajęcia w formie zabawy 1x w tygodniu po 90 minut. Dzieci starsze od 11r.ż. będą miały lekcje 1x w tygodniu po 2 godziny. Łącznie planujemy przeprowadzić przez okres 6 miesięcy 48 lekcji po 1,5 godziny i 24 lekcje po 2 godziny. Podczas nauczania uczestnicy otrzymają pomoce i materiały szkoleniowe a na zakończenie dyplomy z logo fundacji i stowarzyszenia. Nauka będzie prowadzona przez lektorów PJM z uprawnieniami do prowadzenia kursów w PZG we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10.
——————————————————
Польське товариство глухих Нижньосілезьке відділення в рамках своєї громадської діяльності реалізує програму «Навчання дітей та молоді з України польській жестовій мові». Проект співфінансує Польсько-американська фундація свободи в рамках програми «Ми підтримуємо Україну», яку реалізує фундація «Освіта для демократії».
Програма розрахована на слабочуючих або повністю глухих українських дітей та на чуючих дітей із глухими батьками (coda). Перші дві групи цих дітей були розміщені в школі для глухих дітей у Вроцлаві, де основна мова – польська мова жестів, а інші залишилися вдома через труднощі у спілкуванні з іншими дітьми. Українська жестова мова відрізняється від польської як знаками, так і алфавітом, тому у дітей виникають проблеми у спілкуванні та розумінні навколишнього середовища, що є надзвичайно важливим у школі, де вони навчаються. З іншого боку, чуючі діти глухих батьків (coda) є для них єдиною ланкою зі світом і в цьому випадку вони не можуть спілкуватися з польськими глухими людьми та правильно доносити до них повідомлення.
Проект розпочнеться з 01.01.2023 по 30.06.2023 та охопить дітей та підлітків до 18 років з вадами слуху, глухих, слухових, імплантованих та чуючих дітей глухих батьків. Це стосується осіб, які прибули до Польщі після 24 лютого 2023 року. Пропонуємо вивчення польської мови жестів у трьох вікових групах:
1. Дитячий вік до 6 років
2. Діти від 7-10 років
3. Діти від 11 до 18 років
Діти молодше 10 років Раз на тиждень вони проводитимуть розважальні заходи по 90 хвилин. Діти старше 11 років вони матимуть уроки раз на тиждень по 2 години. Загалом ми плануємо провести 48 уроків по 1,5 години та 24 уроки по 2 години протягом 6 місяців. Під час навчання учасники отримають посібники та навчальні матеріали, а наприкінці – дипломи з логотипом фонду та асоціації. Навчання проводитиметься викладачами PJM, які мають дозвіл на проведення курсів у PZG у Вроцлаві за адресою: ul. Браниборська 2/10.
 
 
Nauka dzieci i młodzieży z Ukrainy Polskiego Języka Migowego