Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski jest realizatorem zadania publicznego „Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia poprzez organizację różnych form wsparcia”, które jest dofinansowane ze środków finansowych otrzymanych w ramach współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

W ramach otrzymanych środków Polski Związek Głuchych we Wrocławiu zabezpiecza pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli do Polski i przebywają na terenie Wrocławia. Projektem objęte są dzieci i młodzież do 18 roku życia, którzy są osobami niepełnosprawnymi i potrzebują naszej pomocy. Oferujemy dzieciom terapie psychologiczne i pomoc logopedyczną. Uczymy je Polskiego Języka Migowego, a ich rodzicom pomagamy w sprawach przysługujących im świadczeń, uprawnień, ulg i dofinansowań, o które mogą się ubiegać dla swoich niepełnosprawnych dzieci. Osoby głuche mogą liczyć na pomoc tłumacza Ukraińskiego Języka Migowego.

Zajęcia i terapie prowadzone są codziennie, zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem. Punkt Informacyjny czynny jest w środy i piątki w godzinach od 14-16. Pomagamy także w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

Uczestników projektu oraz członków stowarzyszenia PZG zapraszamy na zabawy Andrzejkową i Mikołajkową, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia wraz z rodzicami na wspólną kolację Wigilijną.

Projekt realizowany jest od 10 października i potrwa do końca bieżącego roku.

______________________________________________________________________________

Польська асоціація глухих Нижньосілезьке відділення реалізує громадське завдання «Допомога дітям з обмеженими можливостями або ризиком інвалідності до 18 років через організацію різних форм підтримки», яке співфінансується коштами, отриманими як у рамках співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У рамках отриманих коштів Польське товариство глухих у Вроцлаві надає допомогу громадянам України, які прибули до Польщі та перебувають у Вроцлаві у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї країни. Проект охоплює дітей та підлітків до 18 років, які є інвалідами та потребують нашої допомоги. Ми пропонуємо дітям психологічну терапію та логопедичну підтримку. Ми навчаємо їх польської жестової мови, а також допомагаємо їхнім батькам у питаннях пільг і субсидій, на які вони мають право, на які вони можуть претендувати на своїх дітей-інвалідів. Глухі люди можуть розраховувати на допомогу перекладача української жестової мови.

Заняття та лікування проводяться щоденно за індивідуально узгодженим графіком. Інформаційний пункт працює в середу та п’ятницю з 14.00 до 16.00. Ми також допомагаємо отримати реабілітаційне та допоміжне обладнання відповідно до індивідуальних потреб дитини.

Учасники проекту та учасники об’єднання «ПЗГ» запрошуються на Андріївські та Миколаївські ігри, а з нагоди Різдва Христового разом з батьками на спільну святу вечерю.

Проект реалізується з 10 жовтня і триватиме до кінця цього року.