Certyfikacja

Uczestnicy kończący szkolenie z zakresu polskiego języka migowego (PJM) otrzymują zaświadczenie. W przypadku chęci uzyskania certyfikatu tłumacza PJM należy złożyć egzamin przed komisją  według określonych zasad. W tym celu zapraszamy do Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie, aby  zapoznać się z procedurą uzyskania certyfikatu.

Aktualnie Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie wprowadziło nową certyfikację tłumaczy PZG. Dotychczasowe certyfikaty N, T1, T2 zostają ujednolicone w jeden Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego wydawany przez Polski Związek Głuchych. Certyfikat będzie działał na takich samych uprawnieniach co dotychczasowy T2. Egzamin będzie odbywał się przed jedną komisją, dwa razy do roku (sesje jesienne i wiosenne).

 

Więcej informacji na stronie:
http://www.migajnaturalnie.pl/oferta-certyfikacja.html