O kursach

 • Kursy PJM prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone są dla rodzin osób niesłyszących, pracowników różnego rodzaju instytucji, którzy w codziennej pracy mogą wykorzystywać język migowy w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi. Na kurs zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą poznać podstawy języka migowego, o pełnej motoryce kończyn górnych, co jest niezbędne do posługiwania się tym językiem.
 • Kursy prowadzą doświadczeni wykładowcy na co dzień pracujący z osobami niesłyszącymi, a także niesłyszący lektorzy. Zajęcia odbywają się w grupach dziesięcioosobowych, w systemie tygodniowym, weekendowym lub mieszanym – w zależności od ustaleń grupy z wykładowcą. W okresie letnim (lipiec, sierpień)  kursy nie są prowadzone. Kursy odbywają się w siedzibie Domu Kultury Głuchych we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 2/10.
 • Oferta obejmuje szkolenia z poziomów A1, A2, B1, B1+, B2, B2+.
 • Oddział Dolnośląski PZG wystawia faktury VAT. Instytucje państwowe, po przedstawieniu stosownego oświadczenia o finansowaniu usługi ze środków publicznych zostają zwolnione z podatku od towarów i usług.
 • Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne.
 • Kurs rozpoczyna się w momencie zebrania pełnej grupy uczestników. Zapisy zbierane są telefonicznie, mailową, bądź osobiście w Biurze Oddziału. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski zastrzega sobie prawo do zmian w terminach zajęć. Zajęcia rozpoczynają się przy udziale min. 10 uczestników.
 • Dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe jest otrzymanie dofinansowania kursów Polskiego Języka Migowego. O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba mająca trudności w komunikowaniu się, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt np. w pracy z taką osobą.
 • Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego składane są w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
 • Kursant dostaje dofinansowanie około 90-95% kosztów szkolenia. Pozostałą część ceny kursu należy wpłacić na konto Polskiego Związku Głuchych Oddziału Dolnośląskiego (numer konta bankowego: 91 1090 2402 0000 0006 1000 7901, Santander Bank Polska). Następnie PZG wystawia oświadczenie potwierdzające otrzymanie dopłacanej kwoty. Oświadczenie należy wystawić i przesłać do PFRON najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
 • Na ostatnich zajęciach każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu. Należy je wraz z fakturą dostarczyć do PFRON. Jeśli uczestnik nie złoży dokumentów do czternastu dni po zakończeniu kursu, to PFRON może wstrzymać wypłatę, a wtedy to uczestnik pokrywa koszty kursu.
 • OBOWIĄZKOWO !!! – Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o wysłanie skanu złożonego wniosku na adres e-mail:  kursy@pzg.wroc.pl Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.
 • Osoby zainteresowane zapisem na kursy, proszone są zgłaszać swoją kandydaturę telefonicznie (71-355-37-58) bądź mailowo (kursy@pzg.wroc.pl, biuro@pzg.wroc.pl lub dominika.peciakowska@pzg.wroc.pl), zanim podpiszą umowę o dofinansowanie z PFRON, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.


Zapraszamy do udziału!